Hemslöjdens nyvunna popularitet

Hemslöjd handlar om att genom hantverk tillverka bruks-, eller prydnadsföremål. Länge låg hemslöjden i glömska. Det kändes gammalmodigt och ansågs onödigt att tillverka hemslöjdsföremål när den snabba industriella produktionen gjorde det möjligt att köpa liknande varor för låga priser. Det här var en tendens som började i slutet av 60-talet och pågick fram till början av 2000-talet. Från och med då började intresset för hemslöjden växa igen, och fortsätter växa år för år. Det stora intresset är kopplat till våra nya ideal om hållbarhet och om under vilka arbetsförhållanden och av vem varor produceras. Som ytterligare impuls kommer Slow Movement (långsam rörelse), vars grundtankar inspirerat till rörelser som bland annat Slow Food (långsam mat) och Slow Goods (långsamma varor). Grundidén för dessa olika rörelser är att tillåta produktion och aktivitet att ta den tid de behöver för att bli så bra som möjligt. Bra kvalitet istället för snabb tillverkning och en medvetenhet för tidens värde har blivit enormt viktiga ideal.Hemslöjdens nyvunna popularitet 2

 

Hemslöjden var absolut nödvändig förr i tiden, när människor själva tillverkade allt för hem och gård. Bland annat kläder, hemtextilier, möbler och transportredskap tog sin form i hantverksskickliga händer. Saluslöjd, en variant av hemslöjd där hantverkarna samlades i grupper med specialisering på ett visst föremål växte i början av 1800-talet långsamt fram, men blev först mot slutet av seklet allmänt uppskattat. Vid den här tiden hade många emigrerat och det fanns dåligt med sysselsättning. Saluslöjden fick statligt stöd, vilket resulterade i hemslöjdsföreningar och hemslöjdsmagasin över hela landet. Undervisning i hantverkstekniker skedde först med hjälp av kringresande lärare, men med tiden infördes slöjdtimmarna även i skolan.

 

Vad är då hemslöjd idag? Begreppet är brett och kan egentligen användas till att beskriva allt som tillverkas för hand. Men är en tavla hemslöjd? Det kan den nog vara, beroende på hur den tillverkats och hur den säljs. Massproduktion passar inte in här, men sorgfälligt tryckta verk med signatur, som förekommer i en mindre upplaga, kan säkerligen liknas vid hemslöjd. En del av begreppets definition har att göra med att den speglar en viss orts eller ett visst områdes specifika hantverksstil. Dessutom är hemslöjd förknippad med den tradition som automatiskt bärs vidare från generation till generation. Genom att någon utför detta hantverk, som i grunden har rötter flera hundra år tillbaka i tiden, skapas en brygga mellan nu och då. Hur många av begreppets definitioner som måste uppfyllas för att föremålet ska kallas hemslöjd är oviktigt – det är känslan som räknas och när känslan stämmer, är det hemslöjd.

 

Taggar: , , , , , ,

 

Fler artiklar om Slöjd