Inlägg taggade "Möbler"

  • Hemslöjdens nyvunna popularitet

    Hemslöjdens nyvunna popularitet

    Hemslöjd handlar om att genom hantverk tillverka bruks-, eller prydnadsföremål. Länge låg hemslöjden i glömska. Det kändes gammalmodigt och ansågs onödigt att tillverka hemslöjdsföremål när den snabba industriella produktionen gjorde […]

    Fortsätt läsa →