Syjunta

En syjunta sker, till skillnad från sammankomster i en syförening, i mycket mindre organiserade former. Snarare än ett föreningsmöte handlar det om en mindre grupp vänner och bekanta som träffas under informella omständigheter (ofta över en fika i varandras hem) för att arbeta med sina olika sy- eller handarbetsprojekt. Ordet junta är inlånat från spanskan, där en av ordets betydelser är ”ett litet, sammanslutet sällskap”. En annan skillnad mellan syföreningar och syjuntor är att syföreningar skapar sina syarbeten för välgörenhet, medan de hantverk man tillverkar under en syjunta oftast är till för det egna hemmet. Även om namnet syjunta bara inkluderar just sömnad kan en rad andra tekniker användas under en syjunta, som virkning, stickning eller brodyr.

Syjunta 1Under en syjunta är det sociala umgänget minst lika viktigt som själva hantverket. Dessa sammankomster har en lång historia, då ordet användes för första gången redan 1897. Under den första halvan av 1900-talet var syjuntorna framförallt ett sätt för kvinnor att komma ut ur sina egna hus och träffa varandra. I och med att kvinnorna allt mer tog sig ut i arbetslivet och kunde gå ute på gatorna i städerna minskade därför syjuntornas betydelse för kvinnor, och därmed minskade även deras popularitet.

I och med den växande trenden med hållbarhet och etiskt producerade kläder har dock hemslöjd, och därmed också syjuntan, upplevt ett uppsving igen från och med början av 2000-talet. Det är då framförallt yngre kvinnor som träffas för att sy och umgås. Om man är intresserad av att delta i en syjunta, men intresse inte finns i ens umgängeskrets, finns flera olika möjligheter. På fiket Kjol & Bralla i Stockholm arrangerades under en period förutom andra kulturella evenemang även en öppen syjunta varje onsdag, och i Uppsala kan medlemmar i Kalmar nation ta med sig sina syprojekt till deras syjunta varje söndag. Där kan man få uppmuntran, stöd och hjälp med sitt projekt eller, om man inte har ett eget projekt men ändå vill sy, delta i syjuntans gemensamma projekt att skapa en virkad drake. Att studentnationerna intresserar sig för syjuntor är väl ett tecken så gott som något på att syjuntan återigen vinner popularitet, och att traditionen kommer att överleva tack vare de yngre generationerna.

 

Taggar: , , , , , , ,