Knyppling

Knyppling är en form av handarbete som inte är lika utbrett och välkänt som exempelvis stickning och virkning. Ändå finns det flera aspekter som gör knypplingen besläktad med många andra former av handarbete. Knypplingen är en gammal tradition som ett tag tycktes försvinna från svenska hem, men under de senaste åren har det fått en renässans och det finns nu återigen representerat i många olika delar av samhället. Eftersom handarbetet i stort har blivit alltmer populärt bland den yngre generationen har knypplingen fått haka på tåget och det arrangeras nu knypplingskurser i olika delar av landet.

Knyppling är förknippat med det gamla svenska bondesamhället för många, men faktum är att det har utländska rötter från början. Det är nämligen till Italien under det tidiga 1500-talet som de första tecknen på vad vi idag kallar knyppling kan spåras. Det var i synnerhet Venedig som låg i framkant när det kom till knypplingens utveckling. Därifrån spreds det vidare till närliggande länder som Schweiz innan det slutligen nådde oss här uppe i norr. Då hade det blivit tidigt 1700-tal och svenskarna tog snabbt knypplingen till sitt hjärta. Det var särskilt runt Vadstena som knypplingen stod för en stor del av försörjningen för särskilt kvinnor.Knyppling 2

Knypplingen underkastades – precis som all annan form av textiltillverkning – modets lagar och nycker. Det innebar att det som under ett årtionde var högsta mode och sysselsatte alla knypplare i landet kunde bytas ut till något helt annat under nästa. Under 1800-talet var det exempelvis vanligt att knypplingen producerade textilier som kragar och manschetter medan det under början av 1900-talet övergick alltmer till att leda till örngott och lakan.

Knypplingen har inte bara förändrats genom olika tidsepoker. De olika tillvägagångssätten som knypplingen erbjuder har lett till stora geografiska variationer när det kommer till knypplingstekniker. I Sverige finns exempelvis en utpräglad dalknyppling som bland annat används för att tillverka detaljer till de traditionella folkdräkterna. Här finns också knyppling som härrör från Skåne med andra typer av tekniker som särskiljer sig från dalknypplingen. Om du vill köpa textilier som tillverkats genom knyppling eller något annat kan du besöka citiboard.se.